Monthly Archives: May 2013

Quy trình kỹ thuật thi công khoan cọc nhồi dân dụng

Khoan cọc ứng dụng Cọc kho tuần hoàn thành dịch vụ giải pháp móng có nhiều điểm ưu tiên về mặt thiết kế, căn cứ vào tài liệu địa chất người thiết kế có thể xác định được chiều sâu sao cho sức chịu tải của da nền tương ứng với sức chịu đựng. tải […]

Read More